برگزاری جلسه شورای دبیران در سامانه شاد

در مورخه 1 دی 99 راس ساعت 12 جلسه ی شورای دبیران با حضور اعضا , برگزار گردید که ابتدای جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن مجید مزین شد . سپس مدیریت محترم از دبیران شرکت کننده درجلسه تشکر کرده  و از زحمات و فعالیت های همکاران در ایام بحران ویروس کرونا و فعالیت های مستمر آنان در فضای مجازی تقدیر قدردانی نمودند سپس در رابطه با برگزاری امتحانات نوبت اول که قرار است به صورت مجازی برگزار شود، مطالبی را عنوان کردند  که همکاران نوع سوالات و سطح سوال را برابر با انتظارات آموزش ویادگیری در فضای مجازی طرح نمایند سپس فعالیت های آموزشی همکاران را در فضای مجازی مورد ارزیابی قرار داده و خلاقیت نوآوری را برای نیم سال دوم خواستارشدند آسیب شناسی عملکرد گذشته دبیران و دانش آموزان در فرآیند آموزش و جبران کاستی ها از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه بود پاسخگویی به اعتراضات دانش آموزان پس از ثبت نمرات مورد توجه قرار گیرد و سپس نقطه نظرات دبیران محترم را جویاشدند و با همفکری دبیران جمع بندی صورت پذیرفت و برنامه امتحانات تدوین گردید و مقرر شد لینک امتحانات در پیام رسان شاد بارگذاری شود.  در پایان مجددا از زحمات تمامی کارکنان در جهت آموزش و پرورش دانش آموزان و فعالیت در فضای مجازی تقدیر و تشکر گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20