برگزاری جلسه رفع اشکال درس زبان پایه دهم

در مورخه 21 دی ماه 1400 با توجه به لزوم آمادگی دانش آموزان برای امتحان زبان روز چهارشنبه کلاس های حل تمرین و رفع اشکال برای دانش آموزان پایه های دهم انسانی و دهم ریاضی توسط همکار محترم دبیر زبان انگلیسی آقای حسین پور تشکیل شد و ضمنا برنامه ریزی برای تشکیل کلاس های حل تمرین قبل از برگزاری سایر امتحانات برای دانش آموزان نیز انجام پذیرفت .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20