برگزاری جلسه دیدار اولیاء و دبیران

جهت آشنایی والدین با وضعیت تحصیلی و رفتاری فرزندخود و ارائه راه کار های آموزشی به اولیاء جلسه دیدار اولیاء و دبیران برگزار گردید.
روز سه شنبه 4 دی ماه 97 ساعت 16:30 در آستانه برگزاری امتحانات نوبت اول به منظور آشنایی والدین با وضعیت تحصیلی و رفتاری فرزند خود در سه ماه گذشته جلسه دیدار اولیاء و دبیران در محل دبستان پسرانه امام حسین(ع) برگزار گردید.در این جلسه هر یک از دبیران در یک کلاس مستقر و اولیاء با تک تک دبیران فرزند خود به صورت رودرو دیدار و از روند درسی فرزند خود مطلع شده و راهکارهای ایجاد انگیزه و برنامه ریزی جهت مطالعه هردرس توسط دبیران ارائه گردید.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20