برگزاری جلسه آموزش خانواده در آموزشگاه

در مورخه 25 اردیبهشت ماه 1401 و در آستانه امتحانات پایان سال جلسه آموزش خانواده با حضور اولیاء پایه های دهم و یازدهم در محل آموزشگاه برگزار گردید در این جلسه گزارشی از اقدامات آموزش و پرورش از آغاز سال ارائه و در ادامه برنامه های آموزشگاه در خصوص امتحانات نوبت دوم , وظایف اولیاء در ایام امتحانات و برنامه های تابستان 1401 برای اولیاء بیان گردید .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20