برگزاری اولین جلسه انجمن اولیاء و مربیان سال تحصیلی 1401-1400

در تاریخ 3 آبان ماه 1400 جلسه انجمن اولیاء و مربیان با حضور اعضای محترم در محل آموزشگاه برگزار گردید که در این جلسه مدیریت آموزشگاه گزارشی از روند آموزشی در فضای حقیقی و مجازی ارائه نمودند و در خصوص اهمیت تزریق واکسن کرونا مطالبی را بیان نمودند و در ادامه جلسه به موضوعاتی چون کلاسهای تست زنی و آمادگی کنکور ، سرویس مدرسه و شرایط حضور صد در صدی دانش آموزان در مدرسه پرداخته و تبادل نظر شد .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20