برگزاری اولین آزمون هماهنگ استانی

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به نمره دادن و صدور گواهینامه خلاصه نمی شود بلکه یکی از اهداف اصلی آن کمک به معلم در شیوه های آموزشی خود و رفع نواقص یادگیری دانش آموزان است با عنایت به برنامه امتحانی ارسالی از موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (علیه السلام) و برگزاری برخی امتحانات  به صورت هماهنگ استانی در مورخه 5 دی ماه 1400 اولین امتحان ویژه پایه دوازدهم برگزار گردید .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20