برگزاری امتحان شبه نهایی زیست شناسی در آموزشگاه

در مورخه 27 قروردین ماه 1401 طبق اعلام قبلی به دانش آموزان امتحان شبه نهایی درس زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی راس ساعت 8 صبح همزمان با دیگر مدارس در آموزشگاه برگزار گردید . در این امتحان به جز دانش آموزان مدرسه ؛ دانش آموزان مدارس حکیم و غدیر هم حضور داشتند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20