بازدید کارشناسان بهداشت از آموزشگاه

در دومین روز از شروع سال تحصیلی در تاریخ 16 شهریور ماه 99 کارشناسان بهداشت جهت ارزیابی و کنترل چک لیست های بهداشتی در ساعت 11:30 دقیقه در آموزشگاه حضور پیدا کردند و از کیفیت رعایت شیوه نامه های بهداشتی اعم از تب سنجی؛ ضدعفونی کردن ؛ گند زدایی و زدن ماسک , شروع و پایان کلاسها , دفن زباله ها و آموزش های حضوری و غیر حضوری ارزیابی نمودند و پیشنهادات خود را جهت بهبود امور بهداشتی  ارائه که در حال پیگیری می باشد .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20