بازدید کارشناسان آموزش و پرورش از آموزشگاه

در مورخه 24 فروردین ماه 1401 کارشناسان آموزش و پرورش از آموزشگاه بازدید بعمل آوردند . در این بازدید کارشناسان ضمن بررسی وضعیت آموزش حضوری در مدرسه روند برگزاری کلاس ها و رعایت شیوه های بهداشتی در مدرسه را مورد ارزیابی قرار دادند و از تلاش همه همکاران تقدیر و تشکر نمودند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20