بازدید سرگروه آموزشی شیمی از آزمایشگاه آموزشگاه

در تاریخ 24شهریور ماه 99 ساعت11 سرگروه درس شیمی آقای مقصودی در محل آموزشگاه حضور یافته و ابتدا از نزدیک وضعیت و تجهیزات آزمایشگاه را در خصوص درس شیمی مورد بررسی و تحلیل قرار داده و از امکانات فراهم آمده از سوی آموزشگاه برای دانش آموزان ابراز خرسندی و رضایت کامل نمودند ضمنا توصیه هایی به دانش آموزان مبنی بر استفاده از فضای مجازی و استفاده بهینه از 35 دقیقه حضور در کلاس و تلاش مستمر دانش آموزان برای رشد علمی و تربیتی خود نمودند و همچنین از تلاش های اساتید و همکاران قدردانی و تشکر های لازم را بعمل آوردند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20