بازدید از نحوه برگزاری آزمون هماهنگ شهرستان

در تاریخ 14 دی ماه 1401 آزمون هماهنگ شهرستان پایه 12 تجربی و انسانی از درس سلامت و بهداشت ساعت 8:00 صبح آغاز گردید و ساعت 9:00 صبح کارشناسان آموزش متوسطه از نحوه اجرای آزمون بازدید نمودند و از مدیریت آموزشگاه و همکاران اداری و دبیران به جهت فراهم آوردن فضای آرام و مناسب جهت برگزاری آزمون تشکر نمودند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20