اولین جلسه مشاوره پایه دهم ریاضی و انسانی

در تاریخ 11 مهرماه 1400 ساعت10 اولین جلسه مشاوره پایه دهم تجربی با حضور دانش آموزان برگزار گردید که استاد عبداله زاده پیرامون تفاوت کنکور با امتحانات مدرسه و هماهنگی برنامه مطالعاتی با برنامه مدرسه نکاتی را متذکر شدند و در ادامه آموزش باورهای موفقیت و اولین روش تقویت خروجی ذهن را به دانش آموزان آموزش داده و در پایان به سوالات دانش آموزان پاسخ داده شد .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20