اولین جلسه مسابقات آزمایشگاهی سال تحصیلی 1402-1401

اولین جلسه مسابقات آزمایشگاهی سال تحصیلی 1402-1401 در مورخه 2 آبان ماه 1401 با حضور همکاران مربوطه برگزار گردید و مقرر گردیدکه مطالعه دقیق دستورالعمل آزمایش مسابقات آزمایشگاهی و تبیین اهداف برگزاری برای دانش آموزان برگزاری آزمایش دروس فیزیک شیمی زیست و زمین شناسی گروه بندی کردن دانش آموزان جهت حضور در آزمایشگاه مدرسه دقت در مراقبت از وسایل آزمایشگاهی و توجیه دانش آموزان جهت تامین خسارت های وارده احتمالی شناسایی استعدادهای برتر دانش آموزان جهت معرفی و شرکت در مسابقات آزمایشگاهی مورد نظر قرار گیرد .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20