اولین جلسه شورای دبیران سال تحصیلی 402-401

در تاریخ 25 مهر ماه 1401 اولین جلسه شورای دبیران با حضور همکاران ساعت 18:00 الی 21:00  شب برگزار گردید محورهای مهم جلسه تبیین برنامه آموزشی و تربیتی سال 402 -401 توفیقات سال تحصیلی 402 – 401 تحلیل اوضاع سیاسی روز کشور و بحث اغتشاشات و آگاهی بخشی دانش آموزان از دستاوردها توسط دبیران تبیین چگونگی تشکیل شورای دبیران در نیمه سال رویکردهای انگیزشی فعالیت های مکمل آموزشی بررسی وضعیت موضوع مدرسه هماهنگی دبیران محترم در امور انضباطی و آموزشی و حضور و غیاب دانش آموزان ثبت فعالیت های کلاسی شرکت در نماز جماعت ثبت پیشرفت های آموزش و پرورش در دفاتر به بحث و نظر همکاران رسید جلسه با پذیرایی در ساعت  21:30 پایان یافت .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20