اولین جلسه دیدار با اولیا و دبیران سال تحصیلی 1402-1401

اولین جلسه دیدار با اولیا و دبیران با هدف تحویل کارنامه مستمر مهر و آبان 1401 و بررسی عملکرد اخلاقی و انضباطی دانش آموزان با حضور بسیار امیدبخش ۳۷ نفر از همکاران و ۱۲۴ نفر از اولیا در تاریخ ۷ آذر ماه 1401 برگزار گردید پایان بخش جلسه شورای دبیران تبیین انتظارات در آستانه امتحانات نوبت اول و تقدیر از یازده نفر از دبیران محترم که پس از بررسی دفاتر کلاس دبیران و مستندات مهر و آبان آن انجام گرفت.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20