اعلام برنامه های کاندیداهای شورای دانش آموزی در مراسم صبحگاه

کاندیداهای عضویت در شورای دانش آموزی ضمن ثبت نام با حضور در مراسم صبحگاه برنامه ها و اهداف خود را اعلام کردند.
اهداف از تشکیل شورای دانش آموزی آن  زمینه‌سازی رشد مهارت فردی – اجتماعی ،  تسوسعه همیاری در امور آموزشی و پرورشی  و  تعامل میان آنان و مسئولان مدرسه است.امروز یکشنبه 29 مهر ماه 97 کاندیداهای عضویت در شورای دانش آموزی که در روز شنبه با مراجعه به دفتر آموزشگاه نامزد این انتخابات شده بودند با حضور درمراسم صبحگاه و به صورت مساور در زمان مشخص برنامه ها و اهداف خود را برای دانش آموزان بیان نمودند . کاندیدا ها از امروز تا پایان روز دوشنبه میتوانند تبلیغات خود را داشته باشند و در روز سه شنبه 1 آبان ماه انتخابات برگزار می گردد.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20