ارزیابی رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی در کلاس

مدیریت آموزشگاه روز چهارشنبه مورخه 26 آبان ماه 1400 ساعت 8:30 دقیقه صبح بدون هماهنگی قبلی ، با حضور در کلاس های درس ضمن خداقوت به دبیر و دانش آموزان به ارزیابی فاصله گذاری در کلاس و رعایت شیوه نامه های بهداشتی از کلاس هایی که در این امر توجه بیشتری داشته اند تقدیر نمودند به جز کلاس دوازدهم تجربی در دیگر کلاسها مورد خاص مشاهده نشد .

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20