ارائه نکات جهت آمادگی با وقوع زمین لرزه

در تاریخ 9 آذرماه 1401 به جهت آمادگی دانش آموزان در برابر خطر وقوع زمین لرزه نکات آموزشی و اقداماتی که قبل و بعد از زلزله دانش آموزان باید انجام دهند توسط یکی از دانش آموزان در مراسم صبحگاه بیان گردید و در پایان مدیریت آموزشگاه با پرسش از مطالب ارائه شده به دو نفر از دانش آموزان هدایایی اهدا نمودند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20