اجرای طرح پویش ملی غربالگری دیابت و فشار خون در مدارس

اجرای طرح پویش ملی پیشگیری از دیابت و فشارخون به همت واحد پایگاه بهداشت امام خمینی (ره) در محل دفتر دبیرستان اجرا شد . این برنامه مورخ 22 آذرماه 1402، ویژه همکاران اداری و دبیران با فرآیند اندازه گیری BMI، اندازه گیری قند خون، اندازه گیری فشارخون اجرا شد . طی این پویش ضمن غربالگری تعداد 6 نفر از عوامل اداری و 25 نفر از دبیران ، آموزش چهره به چهره در خصوص رعایت سبک زندگی سالم جهت پیشگیری از ابتلا به فشار خون و دیابت ارائه و افراد پرخطر به مراکز خدمات جامع سلامت منتخب جهت پیگیری ارجاع شدند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20