آمادگی برای سومین جلسه مشاوره

با هماهنگی به عمل آمده با موسسه امام حسین (علیه السلام) سومین جلسه مشاوره با حضور دکتر سعیدی (به صورت آنلاین) به تفکیک پایه های دهم ؛ یازدهم و دوازدهم در روز سه شنبه 12 اسفند ماه 99 برگزار خواهد شد زمینه سازی برای حضور پررنگ دانش آموزان در روزهای یکشنبه و دوشنبه 10 و 11 اسفند با اقدامات ذیل انجام پذیرفت :

1- هماهنگی با مشاور

2- طرح موضوع در کمیته کیفیت بخشی آموزشی

3- پیامک به اولیاء

4- درج پیام های مشاوره در پیام رسان شاد

5- دریافت لینک و ارسال به دانش آموزان در موعد مقرر

6- نظارت جدی بر حضور دانش اموزان و تاثیر این حضور در آیتم های انضباطی


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20