آماده سازی و خط کشی حیاط آموزشگاه

در تاریخ 20 دی ماه 1400 ساعت 9:00 صبح به منظور ایجاد نشاط و شادابی در بین دانش آموزان و همچنین ترغیب دانش آموزان به امر مهم سلامت و ورزش حیاط آموزشگاه توسط دبیر ورزش و تعدادی از دانش آموزان به منظور انجام ورزش و فوتبال خط کشی و آماده سازی شده تا مورد استفاده قرار بگیرد .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20